Փաստաբանական գրասենյակը ներքոշարադրյալ գործերով  մատուցում է իրավաբանական որակյալ և բարձրակարգ ծառայություններ, խորհրդատվություններ, պաշտպանություն և ներկայացուցչություն, ինչպես նյութերի նախապատրաստության, այնպես էլ մինչդատական և դատական փուլերում

 • Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Read 2192 times