Կրոմվել Գրիգորյան փաստաբանական գրասենյակն հիմնադրվել է 1997  թվականին ու ներկայումս գործում է փաստաբան
պարոն Կրոմվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ 
 
Կրոմվել Գրիգորյան փաստաբանական գրասենյակն իրականացնում է
 • Քրեական գործերով պաշտպանություն և ներկայացուցչություն 
 • Քաղաքացիական գործերով  ներկայացուցչություն
 • Վարչական գործերով  ներկայացուցչություն

Փաստաբանական գրասենյակը ներքոշարադրյալ գործերով  մատուցում է  իրավաբանական որակյալ և բարձրակարգ ծառայություններ, խորհրդատվություններ, պաշտպանություն և ներկայացուցչություն, ինչպես նյութերի նախապատրաստության, այնպես էլ մինչդատական և դատական փուլերում

 • Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 •  Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 •  Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
 •  Ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Իմանալ ավելին․․․․